Ghi âm tổng đài

Giải pháp hệ thống ghi âm tổng đài

Giải pháp tự động ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi của khách hàng, giải pháp kiểm soát nội dung cuộc gọi của nhân viên, giải pháp ghi âm voip quý khác sẽ có được hệ thống ghi âm hoàn hảo cho tổng đài

Giải pháp ghi âm tổng đài không cần kết nối trực tiếp máy tính

Ghi âm là một ứng dụng  rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, giải pháp ghi âm hỗ trợ các thông tin cơ bản về cuộc gọi được ghi âm bao gồm số điện thoại được gọi, số điện thoại gọi vào, ngày giờ của cuộc gọi.

Giải pháp ghi âm tổng đài

Công ty bạn đang sử dụng tổng đài điện thoại nhưng bạn có nhu cầu ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và đi của các số điện thoại trong công ty bạn. NTG cung cấp Giải pháp ghi âm tổng đài cho quý khách hàng có nhu cầu.
Đăng kí nhận Ghi âm tổng đài