Ghi âm cuộc gọi

Ghi âm cuộc gọi- Những vấn đề cần lưu ý

Với giải pháp ghi âm bằng  thiết bị ghi âm chuyên nghiệp của chúng tôi,  các bạn ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi của khách hàng, giải pháp kiểm soát nội dung cuộc gọi của nhân viên, giải pháp ghi âm voip quý khách sẽ có được hệ thống ghi âm hoàn hảo cho tổng đài.

Hệ thống ghi âm cuộc gọi ASC MARATHON

Với Hệ thống ghi âm cuộc gọi ASC MARATHON quý khách sẽ quản lý được tất cả các cuộc gọi đến và đi tự động của nhân viên công ty mình.

Giải pháp ghi âm cuộc gọi nhỡ VSP-04U

Để có được những giải pháp ghi âm cuộc gọi đến và đi tốt nhất bằng các thiết bị ghi âm tự động mà NTG cung cấp quý khách hàng sẽ được hướng dẫn giai phap ghi am miễn phí.

Ghi âm cuộc gọi của máy điện thoại

Bạn có những cuộc nói chuyện quan trọng, bạn thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, bạn cần ghi âm cuộc phỏng vấn, bạn cần kiểm soát nội dung cuộc gọi ra vào của công ty. NTG Cung cấp Ghi âm cuộc gọi của máy điện thoại

Giải pháp ghi âm quản lý cuộc gọi khi đàm thoại

Khách hàng đang muốn sử dụng thiết bị ghi âm điện thoại để ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và đi của nhân viên?. NTG sẽ giúp quý khách hàng Giải pháp ghi âm quản lý cuộc gọi khi đàm thoại

Giải pháp ghi âm quản lý cuộc gọi

Quý khách đang có nhu cầu quản lý các cuộc gọi của nhân viên mình bằng thiết bị ghi âm điện thoại mà quý khách đang có. NTG hướng dẫn Giải pháp ghi âm quản lý cuộc gọi đến với quý khách hàng một cách thuận tiện nhất.

Giải pháp ghi âm cuộc gọi

Giải pháp ghi âm cuộc gọi là Giải pháp tự động ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi của khách hàng, giải pháp kiểm soát nội dung cuộc gọi của nhân viên cho các loại tổng đài khác nhau ví dụ như Siemens, Avaya, Alcatel, Nortel, Cisco, Panasonic, Asterisk ….
Đăng kí nhận Ghi âm cuộc gọi